Veel mensen ergeren zich aan de like-share-winacties op Facebook. Toch zijn veel Facebookbeheerders overtuigd van het nut van dergelijke acties. Met twee verschillende onderzoeken over like-share-winacties op Facebook wilden wij wel eens graag de onderste steen boven hebben. Aan de ene kant ondervroegen we de Facebookbeheerders die dergelijke acties inzetten en aan de andere kant de Facebookgebruiker die van dit soort acties gebruik maakt of zich juist ergert aan dergelijke acties. Hier komen de resultaten en reacties van de Facebookgebruikers.

Wat vinden Facebookgebruikers van like-share-winacties

Maar liefst 462 Facebookgebruikers deden in april/mei mee met ons onderzoek naar like-share-winacties. Om maar direct met de deur in huis te vallen, het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt voor dergelijke acties is precies een 3 (op schaal van 1 tot 10 waarbij 1 heel erg vervelend is en 10 heel erg leuk).

Met deze eerste vraag is dan ook direct de toon gezet in het onderzoek. Veel mensen gaven daarbij nog een opmerking daarbij dat ze het nep vinden, vervuiling van de tijdlijn, spam, irritant en vooral erg vervelend voor hun vrienden als ze iets moeten delen op hun tijdlijn om iets te kunnen winnen. Slechts een enkeling geeft een hoger cijfer en geeft aan de acties leuk te vinden.

Deelname like-share-winactie

Wij vroegen de respondenten of ze zelf wel eens meegedaan hebben met een like-share-winactie. Net iets meer dan de helft, 52%, geeft aan wel eens meegedaan te hebben. Van deze deelnemers heeft ruim 13% slechts een keer meegedaan, ruim 45% twee of drie keer. Opvallend is de relatief grote groep van 16,5% die meer dan 11 keer heeft meegedaan. Over het algemeen doen mensen dus meerdere keren mee me de like-share-winacties.

winacties Facebook

De prijzen van de like-share-winacties

Op de vraag of de deze groep deelnemers wel eens iets gewonnen heeft, zegt slechts 15,41% “ja”. Het merendeel, 84,59% heeft nog nooit iets gewonnen. Degenen die gewonnen hebben mochten aangeven wat ze dan gewonnen hadden. Het zijn over het algemeen vooral “kleine” prijzen van minder dan € 100,00, wat overeenkomt met de uitslag uit ons onderzoek onder Facebookbeheerders die dergelijke acties houden.

Het gaat dan vooral om entreetickets, boeken, sieraden, bossen bloemen, bonnen, pakketten met producten, etentjes, fotoshoots, beautyproducten of -behandelingen. Deze soort prijzen komen ook overeen met de branches waarin de Facebookpagina’s actief zijn die dit soort acties houden. Slechts een persoon geeft aan ook meerdere grote prijzen gewonnen te hebben, waaronder een Samsung tablet en een cruise. Zij geeft aan iedere maand voor wel € 300,00 prijzen te winnen. Een andere persoon gaf aan een keer tien rijlessen gewonnen te hebben voor haar dochter.

Voorwaarden deelname 

De grote meerderheid van de winnaars, bijna 88%, geeft aan te hebben voldaan aan de voorwaarden om met een like-share-winactie mee te mogen doen. Dat wil zeggen, zij hebben de pagina en/of post geliket, de post gedeeld en/of een andere handeling op Facebook uitgevoerd om mee te kunnen doen. 12% heeft dus niet aan de gestelde voorwaarden voldaan maar toch gewonnen.

Van de deelnemers heeft ruim 70% de pagina van de actiehoudende Facebookpagina speciaal voor deze actie geliket. Slechts 36,5% is ook “fan” gebleven na de actie. Het merendeel heeft de pagina direct of na een tijdje weer ontvolgd.

winacties Facebook

Wat heeft de like-share-winactie de Facebookpagina opgeleverd

Naast de massale ontvolging van de Facebookpagina geven veel respondenten ook aan vrijwel nooit meer te reageren op posts van de pagina of iets te delen. Slechts 2,8% doet dit wel nog regelmatig. 35,4% soms en ruim 29% nooit. De redenen die hier bij genoemd worden zijn vooral dat ze geen enkele band hebben of voelen met desbetreffende pagina. Men vindt de acties irritant, niet interessant, spam, reclame, vervelend, het ging alleen om het winnen en vooral wordt het vaak als nep ervaren.

winacties Facebook

Heeft de deelnemer van de actie vervolgens ooit wel eens iets gekocht of afgenomen van het bedrijf dat de winactie uitzette? Slechts 2,5% geeft aan dit regelmatig te hebben gedaan. 8,9% heeft één keer iets gekocht en 5,83% een paar keer. Bijna 45% geeft aan nooit iets te hebben afgenomen. Als reden wordt hiervoor vooral aangegeven dat de producten/diensten ze verder niet interesseert (het ging alleen om het winnen), de producten/diensten te duur zijn, het geen producten zijn waar ze iets aan hebben en dat ze geen vertrouwen hebben in het bedrijf. Veel mensen geven ook aan geen reden te hebben.

winacties Facebook

Hebben like-share-winacties zin? Het gros van de respondenten, bijna 48%, zegt van niet. 27% denkt dat de acties wel degelijk zin hebben.

winacties Facebook

Conclusie

Het valt op dat de gemiddelde Facebookgebruiker heel negatief staat tegenover de like-share-winacties. Zowel de mensen die wel eens meedoen als de mensen die nooit meedoen of niet meer meedoen. De pagina’s wordt vooral verweten geen openheid te geven over de trekking van winnaars en veel mensen zien de prijsvragen daardoor ook vaak als nep. Opvallend is echter dat veel mensen er toch aan meedoen, ondanks dat ze het irritant en vervelend vinden. Ook als ze iets gewonnen hebben is de tendens negatief. De open reacties in ons onderzoek spraken boekdelen, slechts een enkeling liet zich positief uit over de acties.

Een “kleine” greep uit de 278 reacties op onze laatste vraag uit het onderzoek, “Wil je nog iets kwijt over like-share-winacties”:

Waarom worden maar zelden de prijswinnaars bekend gemaakt. Zo lijkt het of de prijs niet wordt toegekend.

Het is een moderne kettingbrief. Ik doe daar niet aan mee.

Ik de menigeen er meer last van heeft doordat je telkens onzin voorbij ziet komen en mensen alleen maar belazerd worden

Stop hiermee!!

Like-share-winacties op Facebook vind ik zwaar irritant! Bij vrienden die dit vaak doen, zet ik dit soort berichten uit zodat ik ze niet meer in mijn nieuwsoverzicht tegenkom. Omdat ik het zelf irritant vind om van anderen te zien, doe ik zelf ook nauwelijks mee met like-share-winacties.

ik wacht nog op een knop om ze uit te kunnen zetten.

Als je als aanbieder van wat dan ook, je heil zoekt bij like-share-win acties, ben je lui en niet op zoek naar trouwe klanten. Ik blokkeer de afzender van deze acties altijd als ie opduikt in mijn tijdlijn. Facebook vrienden die niks anders posten dan deze acties, ontvolg ik meteen. Dat wilde ik wel even kwijt. Ben benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek!

Jammer dat het door facebook oogluikend wordt toegelaten. Het toezichtbeleid lijkt inconsequent en hypocriet te zijn en daardoor krijgen en nemen dit soort acties steeds weer hun kans.

verbannen

weg ermee

IRRITANT

Aan mij niet besteed, ik denk dat er veel mensen zijn die het prachtig vinden dus er is zeker een doelgroep voor.

Alleen goed voor het merk of product

Ik vind het storend

Vooral interessante reclame voor die bedrijven. Vraag me af of die prijzen wel echt allemaal worden uitgekeerd. En hoe bepalen ze de winnaar dan? Ik denk het niet. Erger me dood aan al die slijmerige reacties van mensen bij de win actie alleen maar omdat ze willen winnen,

oplichting

Ik denk dat like-share-winacties op Facebook voor het bedrijf zeker zin hebben. De kracht van Facebook is dat je als organisatie je naamsbekendheid heel snel kunt vergroten en mensen die je pagina eenmaal geliked hebben je toekomstige berichten blijven zien. Als organisatie moet je daarna wel regelmatig nieuwe berichten posten, want anders haken de mensen af. Resumé: krachtig medium, mits goed uitgevoerd en vervolg aan gegeven wordt.

VRESELIJK! vervuiling

like-share winacties roepen eerder aversie voor een product of dienst bij mij op – is nu meer een ik koop likes en dan krijg jij van mij korting – zonder like geen korting – wat zijn die likes dan waard, in mijn optiek niets, zegt namelijk niets over kwaliteit, goede dienst of product etc – dus niet boeiend dit soort acties

Waarom worden maar zelden de prijswinnaars bekend gemaakt. Zo lijkt het of de prijs niet wordt toegekend.

Ik zie het net als de loterij. De kans dat je iets wint is vrij klein. Het is zeer commercieel. Groot bereik, dus voor de ondernemer een goed medium. Maar of het daadwerkelijk iets oplevert? Geen idee!

vreselijk irritant. Wens ik niet tegen te komen op facebook

Het is irritant om de gedeelde berichten van facebookvrienden te zien die wel mee doen. Reclame

irritant dat je alle likes van je vrienden op deze acties krijgt te zien

spam spam spam & spam

Het meest vervelende aan deze acties is dat af en toe je hele tl ermee volstaat door vrienden die daar wel enthousiast aan mee doen.

Of ik de pagina na de Like And share actie nog steeds leuk vind: is ja, maar eigenlijk alleen omdat ik vergeet te ont-liken. Niet omdat ik de pagina nogsteeds leuk vind.

Ik vind ze zo irritant, en de mensen die vaak sharen ook, volg ik dan ook niet meer

Verschil in uitslag onderzoek onder de Facebookbeheerders

Het valt op dat sommige zaken overeen komen met het onderzoek onder Facebookbeheerders. Vooral als het gaat om feiten, zoals de soort Facebookpagina’s, de branche waarin ze actief zijn, de soort prijzen en de grootte van de prijzen. Qua beleving zit er toch wel een groot verschil tussen de beheerders en gebruikers. Daar waar de Facebookbeheerders vrij positief staan tegenover hun eigen like-share-winacties, overheerst het enorm negatieve gevoel bij de Facebookgebruiker. Zelfs als ze ooit iets gewonnen hebben.