Voor de ene organisatie is het opstellen van een social media strategie eenvoudiger dan de ander. Alles is afhankelijk van grootte en structuur van het bedrijf, de wens en verwachting van de doelgroep, de doelen an sich en de doelstellingen. Om bedrijven te helpen heb ik, op basis van eigen ervaring en kennis, een groeimodel ontwikkeld voor je social media strategie. Voor iedereen te gebruiken, of je nu een commercieel bedrijf bent of (semi) overheid.

Social media strategie groeimodel 

Als je in Google zoekt op “groeimodel” of “maturity model”, dan komen er best veel modellen boven drijven. Ik kon me echter in geen van die modellen goed vinden, dus heb ik een eigen groeimodel ontworpen. Dit model is onder andere geïnspireerd op het leerfasemodel van Maslow.

In mijn model zijn er vier fases die een organisatie bewandelt als het gaat om groei binnen het gebruik van social media. In de eerste fase heb je geen idee hoe je social media kanalen het beste in kunt zetten en zijn er vaak spontane accounts door enthousiaste medewerkers gelanceerd, nergens op gebaseerd behalve op “we moeten er iets mee”.

In de laatste fase is het gebruik van socialmediakanalen geheel geïntegreerd in de werkzaamheden. Je bent niet meer bewust van het containerbegrip “social media”, maar past het ongemerkt professioneel toe en zet het in als vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Ik neem onder het model de stappen een voor een met je door.

maturity model social media

Stappenplan social media groeimodel

Stap 1: Onbewust Onbekwaam

In deze stap staat de organisatie aan het begin van de ontwikkeling op gebied van gebruik van social media kanalen. Medewerkers worden zich bewust van het belang van social media kanalen maar hebben nog geen idee hoe ze het in moeten of kunnen zetten. De fase van “We moeten iets met social media” zijn ze voorbij, het belang er van is ingezien, de eerste kanalen zijn in gebruik genomen. Er is echter (nog) geen social media strategieplan, er is weinig kennis, medewerkers zitten in de “wat nu” fase.

Stap 2: naar Bewust Onbekwaam 

Het besef is er dat er nagedacht moet worden over een plan. Wat is het doel, of wat zijn de doelen? Waar zit de doelgroep, hoe kunnen welke middelen op welke wijze hierin bijdragen? Socialmediakanalen zijn niet aangesloten op andere, al bestaande, media en op dit moment nog “eilandjes” waar niet over nagedacht is.

Verschillende afdelingen weten niet welke kanalen het beste passen in hun communicatiestrategie. Hier wordt wel over nagedacht maar het is nog niet helder. Intern leven de socialmediakanalen niet, medewerkers zijn niet of nauwelijks betrokken en hebben geen idee wat ze er mee kunnen of hoe ze hierin kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen en doelstellingen.

Stap 3: naar Bewust Bekwaam

De organisatie heeft haar doelstellingen helder. Ook is bepaald wat het doel is en hoe zij met welke middelen naar buiten willen treden om dit doel te behalen. Per gekozen kanaal wordt de juiste doelgroep bediend. Deze kanalen kunnen voor verschillende stakeholders op andere wijze gebruikt worden. Dit is weggeschreven in een social media strategieplan.

Medewerkers zijn geformeerd, wie houdt zich bezig met de social media-kanalen en wie zijn de social media-experts binnen de organisatie. Zij zijn volledig bijgespijkerd qua kennis op gebied van de kanalen die zij bedienen en zijn zich bewust van het doel en de gevolgen van gebruik van verschillende social media-kanalen.

Stap 4: naar Onbewust Bekwaam 

Het inzetten van social media kanalen is volledig geïntegreerd in de organisatie. De kanalen sluiten aan op andere media zoals internet, folders, nieuwsbrieven. Er wordt gemeten met behulp van de juiste tool en periodiek gerapporteerd. Op basis van doelen worden KPI’s opgesteld en doelstellingen SMART geformuleerd.

Betrokken medewerkers zitten qua kennis en kunde op het juiste niveau en zetten social media onbewust in om hun doel goed te dienen. Er is een social media team met social media experts binnen de gehele organisatie actief. Zij trekken de kar volledig zelfstandig en zijn zich dagelijks bewust van de ontwikkelingen en sturen bij daar waar nodig binnen de organisatie. Er wordt goed samengewerkt tussen de betrokken afdelingen, stakeholders weten waar ze aan toe zijn en de kanalen worden niet meer als eilandjes gezien maar als geïntegreerde onderdelen van de gehele mediamix.

Hulp nodig bij het opstellen van de social media strategie

Met bovenstaand stappenplan heb ik al menig bedrijf verder geholpen. Gebruik het model als je wilt (altijd met bronvermelding) en laat het ook jouw bedrijf verder helpen.

Heb jij binnen je organisatie of bedrijf hulp nodig bij het opstellen van je social media strategie, of kom je bij sommige stappen niet verder? Laat mij je helpen en neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ook kan ik je helpen bij het verzorgen van workshops en trainingen. Alles wordt op maat verzorgd, op jouw branche of vakgebied gericht.

Lees ook: Hoe zet ik een social media strategie op