In april en mei 2016 hebben wij twee verschillende onderzoeken gehouden omtrent like-share-winacties op Facebook. Aan de ene kant ondervroegen we de Facebookbeheerders die dergelijke acties inzetten en aan de andere kant de Facebookgebruiker die van dit soort acties gebruik maakt of zich juist ergert aan dergelijke acties. Wat wij graag wilden weten is of de acties effectief zijn en wat de Facebookgebruiker er van vindt.

Voor beide onderzoeken heb ik de resultaten apart in een overzicht gezet. In dit blog de resultaten van het onderzoek voor Facebookbeheerders. 

Wie houden nog like-share-winacties op Facebook

Er zijn twee groepen pagina’s die like-share-winacties houden op Facebook. Echte pagina’s en neppagina’s. Deze laatste groep pagina’s zijn in het leven geroepen door Clickfarms en enkel bedoeld om zoveel mogelijk “fans” te krijgen om vervolgens deze pagina’s weer voor grof geld door te verkopen. Onlangs is hier nog een item aan gewijd op Tros Radar.

Deze neppagina’s beloven vaak mooie grote prijzen zoals iPhone’s, iPads en soms zelfs auto’s. Als je denkt dat je gewonnen hebt, dan kom je bedrogen uit. Dit soort prijzen worden nooit uitgekeerd. Er is ons ook geen enkel geval bekend dat iemand ooit een dergelijk grote prijs gewonnen heeft. Ook reageerde geen van dit soort pagina’s op ons verzoek mee te doen met ons onderzoek.

Wij hebben uiteindelijk 37 paginabeheerders bereid gevonden om mee te doen met ons onderzoek. Dit lijkt weinig maar naast de neppagina’s valt het ons op dat het over het algemeen steeds dezelfde pagina’s zijn die je tegenkomt op Facebook die dit soort acties houden. Dit zie je ook terug op de vele verzamelsites van dit soort acties.

We zijn op Facebook zelf geen enkel groot (corporate) bedrijf of A-merk tegen gekomen die zich (nog) bezig houdt met share-like-winacties. Uit ons onderzoek blijkt dat vooral kleinere ondernemingen, met name uit de handel & retail (37,84%) actief zijn als het gaat om dergelijke acties. Ver daar onder volgen de horeca/recreatie/toerisme en autohandel, beide met 8,11%. Overige actieve Facebookpagina’s zitten met 5% of minder in evenementen, advies, coaching, sport, media en communicatie, fotografie, gezondheidszorg en wellness.

winacties facebook

De meerderheid van deze Facebookpagina’s heeft minder dan 5.000 fans. Slechts een van deze pagina’s heeft meer dan 100.000 fans.

 

Voorwaarden om mee te mogen doen aan like-share-winacties

Voorwaarden van Facebookbeheerders voor het meedoen aan like-share-winacties zijn vaak het liken van de pagina en het delen van de post. Ook kom je tegen dat mensen iemand moeten taggen. Om de voorwaarden van Facebook te ontwijken (je mag namelijk niet vragen aan iemand om zijn of haar tijdlijn in te zetten voor het promoten van je producten en/of diensten en het vragen om iets te delen valt daar ook onder) worden Facebookpagina’s steeds creatiever. Je ziet bijvoorbeeld “delen = ja ik wil graag” of “delen = kans maken”.

Op de vraag of de beheerders ook daadwerkelijk checken of iemand aan deze voorwaarden heeft voldaan antwoord ruim 89% met “ja”. Ditzelfde percentage geeft ook aan op de hoogte te zijn van het feit dat je niet altijd kunt zien of iemand daadwerkelijk een post gedeeld heeft omdat dit afhankelijk van de privacy-instellingen is op het Facebookprofiel van de deelnemer. Je kunt dus concluderen dat Facebookbeheerders bewust hiermee mensen bij voorbaat al uitsluiten.

Daarnaast blijkt nooit iemand iets te horen van Facebook bij het houden van dit soort acties. Slechts 1 persoon geeft aan wel eens een waarschuwing te hebben gehad maar nog nooit is er iets tegen dergelijke acties ondernomen door Facebook. Facebook neemt haar eigen voorwaarden kennelijk zelf ook niet heel erg serieus.

winacties facebook

Bijna 92% van de respondenten maakt geen gebruik van een speciale app of website en plaatst de actie alleen op de Facebook tijdslijn. Het valt op dat ook lang niet iedereen zich bewust is van de Nederlanse Wet op de Kansspelen en niet altijd voldoet aan de verplichtingen uit deze wet gezien de teksten van de posts. Slechts een kleine 30% geeft aan voorwaarden ergens op een website of in een app te hebben staan en daar naartoe te hebben verwezen.

De prijzen van like-share-winacties

Op de vraag hoe de uiteindelijk winnaar bepaald is, werd met bijna 38% aangegeven dat de beheerder dat zelf gedaan heeft. 16% liet iemand anders een winnaar kiezen, 24% heeft alle namen opgeschreven en daar iemand uit getrokken en 22% deed het op een andere manier waarvan bijna iedereen een programma gebruikte. Programma’s die genoemd werden waren : Good luck fairy van Fanpage Karma en Woobox.

De prijzen zijn bij alle pagina’s uitgekeerd, op een na. Deze beheerder gaf aan dat de winnaar niet was komen opdagen. Het gaat in de meeste gevallen om kleine prijzen. Bijna 79% van de prijzen ligt onder de € 100,00.

 

Wat heeft het de Facebookpagina uiteindelijk opgeleverd

Facebookpagina’s houden like-share-winacties omdat ze graag nieuwe volgers willen, meer producten en/of diensten willen verkopen of meer naamsbekendheid willen genereren. Zijn like-share-winacties daar de juiste methode voor? Op onze vraag met hoeveel procent de Facebookpagina gegroeid is door like-share-winacties geeft meer dan 27% van de respondenten aan dat zijn of haar pagina met meer dan 20% gegroeid is. Hetzelfde aantal respondenten geeft aan dat de pagina met 6 – 10% gegroeid is. Bijna 19% van de pagina’s is niet of nauwelijks gegroeid met 0 – 5%.

 

Op de vraag of de naamsbekendheid van het product en/of dienst is toegenomen door de like-share-winacties geeft bijna 30% aan dat dat niet zo is. Hetzelfde percentage weet dit gek genoeg niet. 13,5% van de respondenten denkt dat de naamsbekendheid met meer dan 20% is toegenomen. Datzelfde percentage denkt dat het 0-5% is toegenomen. Aardig verdeelde uitkomst dus.

 

Hebben de Facebookbeheerders meer producten en/of diensten verkocht sinds de like-share-winacties? Ruim de meerderheid van de respondenten, 40,5%, geeft aan niet meer verkocht te hebben. 10,8% geeft aan 0 tot 5% meer verkocht te hebben. 5,4% heeft het idee tussen de 11-15% meer verkocht te hebben en het zelfde percentage meer dan 20%.

Bijna 38% heeft geen idee of de acties nut hebben gehad als het gaat om meer verkopen. Een verrassende uitkomst, dat zoveel beheerders niet weten/bijhouden wat een dergelijke actie aan omzet bijdraagt.

winacties facebook

Verdere ervaringen na like-share-winacties op je Facebookpagina

Wat zeer opvallend is is de verdeeldheid in ervaring of het bereik is veranderd op de Facebookpagina. Op de vraag of de beheerder iets heeft gemerkt qua bereik of de interactie van de posts na het houden van de like-share-winacties, gaf 40,5% aan dat er niets veranderd is. Het zelfde aantal gaf echter aan dat het bereik en de interactie op posts, toegenomen is.

Slechts een klein percentage van 8% geeft aan dat zowel bereik als interactie minder is geworden. Ruim 5% geeft aan dat het bereik het zelfde is gebleven maar interactie toegenomen. Het zelfde aantal respondenten geeft aan dat interactie het zelfde percentage is gebleven maar bereik is afgenomen. Een flink verschil in de ervaringen dus.

winacties facebook

Het overgrote merendeel, 67,5%, van de respondenten is zelf positief over de like-share-winacties. Slechts 2,7% was negatief en ruim 16% geeft aan neutraal te zijn. Uit de reacties die bij deze vraag geplaatst konden worden merken we wel dat Facebookbeheerders zich bewust zijn van het feit dat mensen vaak niet echt loyaal zijn aan het merk of product en dat veel mensen alleen maar mee doen voor het winnen.

Of dit ook zo is, dan kun je lezen in de uitslag van ons volgende like-share-winactie onderzoek onder de Facebookgebruiker zelf.

Conclusie

Bijna 73% van de respondenten geeft aan nog een keer een like-share-winactie te houden. Dit komt ook wel overeen met ons beeld van de continu zelfde terugkerende Facebookpagina’s die dergelijke acties houden. De acties worden vooral ingezet voor naamsbekendheid en toename van het aantal fans voor de pagina. De Facebookbeheerders zijn toch wel overtuigd van het nut van dergelijke acties. Kennelijk heeft het inzetten van een like-share-winacties meer de voorkeur dan (effectief) adverteren waarbij je je puur kunt richten op de juiste doelgroep.

Het bevreemde ons echter dat over het algemeen wel bekend was hoeveel likes een pagina er bij had gekregen naar aanleiding van een like-share-winactie, maar dat bij erg veel Facebookbeheerders onbekend was hoeveel meer producten/diensten er verkocht zijn of in welke mate de naamsbekendheid was toegenomen.

Ons vermoeden is dat gebrek aan kennis van Facebook en het advertentiesysteem hier oorzaak van zijn, maar dat vullen wij zelf zo in. Opvallend is dat de grote bedrijven en merken zich totaal niet met dergelijke acties bezig houden en daar is vaak de kennis wel op orde en wordt doelgericht geadverteerd. Zij zijn beter op de hoogte van de voorwaarden en regels en nemen het risico niet door Facebook op de vingers getikt te worden. Veel kleinere ondernemingen proberen dit soort acties ook gewoon uit en hebben eigenlijk geen flauw idee wat de alternatieven zijn.

Ons advies aan beheerders

Ons advies aan beheerders: iets weggeven is altijd leuk, doe dat ook vooral. Daarnaast kun je beter adverteren om naamsbekendheid te creëren, je verkopen te bevorderen of om echte (trouwe) fans aan te trekken. Qua kosten ben je hetzelfde kwijt, doelgericht adverteren kun je al voor een paar tientjes. Je bouwt in dat geval aan een relatie met mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in jouw product en/of dienst en houdt mensen af die alleen voor het winnen gaan en verder zich niet interesseren voor jouw bedrijf.

Wil je toch winacties houden? Houd je prijzen dan klein en bij je eigen product en/of dienst. Vragen om je post te delen of iemand te taggen is niet toegestaan volgens de voorwaarden. Zolang Facebook hier niet zelf de hand in houdt kun je je gang natuurlijk gaan, maar bedenk dat het vooral ook irritatie opwekt bij de Facebookgebruiker die lang niet altijd zit te wachten op dit soort posts in haar of zijn tijdslijn. Hoe zij verder denken over jullie like-share-winacties? Dat lees je in ons volgende blog!